Wettelijk beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van NLD is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van NLD. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van NLD en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017. NLD heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laten leiden door de beloningsregeling.