Wettelijk beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van NLD is zorgvuldig, beheerst en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van NLD. Hierbij wordt rekening gehouden met onze langetermijnbelangen en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiële resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021. NLD heeft maatregelen getroffen opdat de onderneming noch haar samenwerkers, zich door de beloningsregeling ten nadele van cliënten gedragen.

De beloningsregeling houdt geen rekening en er is geen verband met duurzaamheidsrisico’s.