De mensen

Mr. drs. P.C.J.(Peter) Collignon RBA

Peter Collignon - NLDStudeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Al tijdens zijn studie werkte hij als freelance docent MBA. Van 1990 tot 1992 was hij secretaris van de Raad van Bestuur van Levob Verzekeringen. In 1992 is hij benoemd tot beleggingsadviseur bij IRIS (Institute for Research and Investment Services). In 1994 heeft hij de studie voor beleggingsanalist afgerond en sindsdien is hij ingeschreven in het register RBA. Van 1995 tot 2006 is hij werkzaam geweest bij Schretlen & Co (private bank van de Rabobank Groep), zijn laatste functie aldaar was directeur van de vestiging Heerenveen.
Peter is DSI-geregistreerd en bij NLD werkzaam als senior vermogensbeheerder. Tevens is hij verantwoordelijk voor het commerciële beleid.

E.(Eric) Cornelissen

Eric Cornelissen - NLDWerkt sinds 1989 in de financiële sector. Hij startte zijn loopbaan als beleggingsadviseur bij ABN AMRO en heeft in 1997 de overstap gemaakt naar Schretlen & Co (private bank van de Rabobank Groep). Naast het beheren van vermogens en het geven van beleggingsadvies, heeft hij bij Schretlen & Co als afdelingsdirecteur leidinggevende verantwoordelijkheid gedragen.
Eric is DSI-geregistreerd en sinds oktober 2009 als senior vermogensbeheerder werkzaam bij NLD.

Mr. drs. W. (Wouter) van Ganswijk

Wouter van Ganswijk Ex-ABN AMRO Bank Private Banking, ruim 30 jaar werkzaam in de beleggingswereld, bestuurder van NLD Asset Management en oprichter/bestuurder Onafhankelijk Vermogensbeheer ‘s-Gravenhage (OVG).

Drs. A.J.(Adri) Grift

Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Na een aantal jaren in de journalistiek gewerkt te hebben maakte zij in 1994 de overstap naar het beleggingsvak. Ze werkte vervolgens als senior adviseur beleggingen en vermogensbeheerder bij de Rabobank en ING Private Banking.
Vanaf oktober 2008 is zij werkzaam als senior vermogensbeheerder bij NLD. Adri is DSI-geregistreerd.

J.W. (Jan Willem) Kranendonk

Jan Willem Kranendonk Ex-BNP Private Banking, ruim 30 jaar werkzaam in de beleggingswereld, bestuurder van NLD Asset Management en oprichter/bestuurder onafhankelijk vermogensbeheer ‘s-Gravenhage (OVG).

Het team

Het team van NLD bestaat, zoals gezegd, uit mensen die hun sporen in het beleggingsvak aantoonbaar hebben verdiend. Naast de bijdrage die men levert aan het NLD Beleggingsbeleid, kan iedere individuele vermogensbeheerder bij NLD zijn/haar eigen keuzes maken. Dit betreft zowel de individuele vermogenstitels waarin wordt belegd als de inkleuring van het te voeren liquiditeitsbeleid.

Wij hanteren als harde eis dat iedere vermogensbeheerder de collega’s proactief informeert over zijn/haar specifieke keuze en deze expliciet motiveert. Op grond van onze ervaring zijn wij ervan overtuigd dat een bepaalde mate van beleidsvrijheid voor echte beleggingsprofessionals, mits in een klimaat van volledige transparantie, sterk bijdraagt aan de kracht en resultaten van de gehele beleggingsonderneming dankzij het synergie-effect.

Binnen het kader van haar verantwoordelijkheid op het gebied van riskmanagement meet, beoordeelt en bewaakt de directie van NLD periodiek de gerealiseerde performances op cliëntniveau en per vermogensbeheerder.

Mits eenduidig vastgelegd kunt u als cliënt te allen tijde afwijken van het NLD-Beleggingsbeleid. Wij leveren immers echt maatwerk!