Tarieven – Onze beloning en de overige kosten

Wat onze beloningsstructuur betreft heeft de praktijk bewezen dat relaties opteren voor een simpele tariefstructuur.

Voor onze beheeractiviteiten rekenen wij een tarief van 1,2% exclusief BTW op jaarbasis over de waarde van het in beheer gegeven vermogen, exclusief beleggingskosten. Na afloop van een kalenderkwartaal brengen wij u 0,3% exclusief BTW in rekening over de waarde van de portefeuille aan het einde van het betreffende kwartaal.