Vermogensbeheer – Onze visie

Particulieren met een aanzienlijk vermogen ervaren de laatste jaren in toenemende mate dat de dienstverlening van hun bestaande bank of beleggingsinstelling in termen van beleggingsresultaat en/of persoonlijke aandacht te wensen overlaat.

Onder druk van de aanzienlijk verscherpte wet- en regelgeving en de controle daarop door de toezichthoudende instanties tenderen de grotere financiële instellingen naar risicomijdend gedrag. Adviseurs en vermogensbeheerders hebben nauwelijks nog mogelijkheden voor maatwerk voor hun cliënten. Advisering van standaard producten, zoals beleggingsfondsen, met een hoge kostenbelading is meer regel dan uitzondering. Cliënten vragen zich in toenemende mate af of hun individuele belang nog wel centraal staat.

Sinds 1992 bedient NLD vermogende particulieren vanuit haar eigen(wijze) filosofie. De vermogensbeheerders beschikken naast langjarige ervaring over specifieke, elkaar aanvullende deskundigheden op het complexe terrein van beleggingen.

NLD Vermogensbeheer concentreert zich op slechts één activiteit: het beheer van effectenportefeuilles van particuliere relaties. De vermogensbeheerders zijn allen zelfstandige ondernemers die onder de paraplu van NLD in netwerkverband hun vak beoefenen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om de gewenste beleggingsresultaten te realiseren en een dienstverlening te bieden waarbij u zich thuis kunt voelen.

Door volledig transparant te zijn aangaande de bouwstenen van ons beleggings- beleid en niet te werken met een op consensus gerichte besluitvorming, menen wij beter in staat te zijn om op lange termijn beleggingsresultaten te realiseren die aansluiten bij de verwachting van onze cliënten.

Ondersteund door moderne technologie is het onze ambitie om u een  “ambachtelijke service” te verlenen van een niveau dat u van de beheerder van uw vermogen mag verwachten. Ook buiten de “normale kantooruren” zijn wij bereikbaar en exact op de hoogte van uw specifieke situatie.