Degelijk en betrouwbaar

Het beheer van vermogens beschouwen wij als een grote verantwoordelijkheid.

NLD Vermogensbeheer (handelsnaam van NLD Asset Management BV) is toegerust om deze volledig te dragen. Sinds de oprichting in 1992 beschikken wij over de vergunningen die door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten worden vereist.

Onze onderneming bestaat uit een samenwerkingsverband van ervaren beleggingsprofessionals, afkomstig van grote gerenommeerde financiële instellingen, die het vermogensbeheervak in netwerkverband uitoefenen. Zij werken vanuit zelfstandig ondernemerschap,  bedienen primair hun eigen cliëntenkring en zorgen voor elkaars vervanging. Slechts ervaren deskundigen met een bewezen trackrecord op het terrein van vermogensbeheer kunnen bij NLD als vermogensbeheerder werkzaam zijn.

Transparant

NLD werkt op basis van een voor de cliënt herkenbare en transparante filosofie. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een combinatie van fundamentele, kwantitatieve en technische beleggingsresearch, gelardeerd met een portie gezond verstand.

Onze structuur, onafhankelijkheid en professionaliteit staan garant voor volledig  maatwerk.

Vertrouwen

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het onze primaire ambitie is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een beleggingsresultaat dat voldoet aan uw verwachtingen is doelstelling nummer 1. Een adequate begeleiding en zorgvuldige besluitvorming vinden wij eveneens cruciaal. Het verleden heeft immers geleerd dat angst en hebzucht de slechtst denkbare emoties van beleggers zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat juist deze emoties een goed beleggingsresultaat op lange termijn in de weg staan.

Naast expertise, ervaring en resultaten gaat het bij vermogensbeheer vooral ook om vertrouwen. Ons vak is “people business”. Bij beleggen kunt u immers pas achteraf en meestal na een reeks van jaren de harde resultaten van het gevoerde beheer beoordelen. Omdat menselijke interactie zo belangrijk is, organiseren wij onder het motto “nuttig en aangenaam” eenmaal per jaar een cliëntenbijeenkomst. Bij uitstek de gelegenheid om u (en uw partner) ook als team te ontmoeten.

Met deze introductie hebben wij beoogd om u een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de voornaamste facetten van onze dienstverlening. U kunt erop vertrouwen dat de dagelijkse praktijk hierop volledig aansluit.