Over NLD – Ons bedieningsconcept

Al onze activiteiten staan in het teken van de verwezenlijking van de met onze cliënten afgesproken doelen. In ons vak betekent dat primair: financiële doelen.

Ons bedieningsconcept

Het zogenaamde “vrije vermogensbeheer” is onze corebusiness. Wij beheren uw portefeuille zonder uw voorafgaande toestemming voor individuele beleggingstransacties en nemen de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw (effecten) vermogen dan ook van u over. Iedere maand is een vermogensoverzicht met rendementsberekening beschikbaar in de bankomgeving. De ontwikkeling van uw portefeuille kunt u online volgen. U bepaalt de mate van betrokkenheid bij het vermogensbeheer.

Onze ervaring en beleggingsdeskundigheid staan er borg voor dat wij uw risicohouding snel zullen doorgronden. Op basis van een door u gekozen “Risicoprofiel” doen wij u een voorstel voor een op te zetten effectenportefeuille.

De realisatie van deze, in principe voor de lange termijn geldende, strategische beleggingsmix is de belangrijkste eerste stap. Binnen het gekozen profiel beheren wij uw portefeuille vervolgens op tactisch en operationeel niveau, op een wijze die onderscheidend is. Gedurende het jaar heeft uw vermogensbeheerder regelmatig telefonisch contact met u, als u daar prijs op stelt. Eenmaal per jaar voert uw vermogensbeheerder een evaluatiegesprek met u.

Naast het persoonlijke contact met uw vermogensbeheerder ontvangt u jaarlijks de NLD-Visie en drie updates. Hierin leggen wij verantwoording af voor het gevoerde beleid en maken wij u deelgenoot van onze verwachtingen. Concreet en no nonsense!

ESG/Duurzaam beleggen is voor NLD vooralsnog niet een leidend criterium. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van objectieve criteria en vaak gebleken (pogingen tot) greenwashing; wel heeft het onze niet aflatende aandacht en zullen wij de ontwikkelingen volgen.

Wij kunnen, onder andere, geen duurzaamheidsrisicos inschatten en houden daar dus geen rekening mee. Een “duurzaamheidsrisico” is de kans op een ontwikkeling, gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die een werkelijk of mogelijk wezenlijk effect op de waarde van de belegging kan hebben. PAI-verklaring: Wij nemen de eventuele en mogelijk (on)gunstige gevolgen van duurzaamheidsfactoren dus niet in aanmerking bij het kiezen van de beleggingen. Bij het kiezen voor de onderliggende beleggingen c.q. financiële producten in portefeuilles houden wij geen rekening met de -vaak gewijzigde- EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.