Over NLD – Ons bedieningsconcept

Al onze activiteiten staan in het teken van de verwezenlijking van de met onze cliënten afgesproken doelen. In ons vak betekent dat primair: financiële doelen.

Ons bedieningsconcept

Het zogenaamde “vrije vermogensbeheer” is onze corebusiness. Wij beheren uw portefeuille zonder uw voorafgaande toestemming voor individuele beleggings-transacties en nemen de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw (effecten) vermogen dan ook van u over. Ieder kwartaal ontvangt u een vermogensoverzicht met rendementsberekening. Indien gewenst kunt u de ontwikkeling van uw portefeuille ook online volgen. U bepaalt de mate van betrokkenheid bij het vermogensbeheer.

Onze ervaring en beleggingsdeskundigheid staan er borg voor dat wij uw risicohouding snel zullen doorgronden. Op basis van een door u gekozen “Risicoprofiel” doen wij u een voorstel voor een op te zetten effectenportefeuille.

De realisatie van deze, in principe voor de lange termijn geldende, strategische beleggingsmix is de belangrijkste eerste stap. Binnen het gekozen profiel beheren wij uw portefeuille vervolgens op tactisch en operationeel niveau, op een wijze die onderscheidend is. Gedurende het jaar heeft uw vermogensbeheerder regelmatig telefonisch contact met u, tenzij u daarop geen prijs stelt. Bij voorkeur eenmaal per jaar voert uw vermogensbeheerder een evaluatiegesprek met u.

Naast het persoonlijke contact met uw vermogensbeheerder ontvangt u jaarlijks de NLD-Visie en drie updates. Hierin leggen wij verantwoording af voor het gevoerde beleid en maken wij u deelgenoot van onze verwachtingen. Concreet en no nonsense!

ESG/Duurzaam beleggen is voor NLD vooralsnog niet een leidend criterium. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van objectieve criteria en vaak gebleken (pogingen tot) greenwashing; wel heeft het onze niet aflatende aandacht en zullen wij de ontwikkelingen volgen. Wenst u tóch dat het te voeren beleggingsbeleid voldoet aan bepaalde criteria op het gebied van duurzaam beleggen, dan is het goed om te weten dat NLD deze expertise in huis heeft en de portefeuille aldus kan inrichten. Duurzaam beleggen hoeft niet per sé minder rendement op te leveren.