Beleggingsstijl

Samen met u stellen wij uw echte risicohouding vast. Hierop gebaseerd stellen wij uw risicoprofiel op en bepalen wij de voor u, op lange termijn, meest geschikte mix van beleggingsmogelijkheden (Asset-mix).

Voor het gedeelte van het vermogen dat zonder of met weinig risico belegd dient te worden hebben wij een sterke voorkeur voor beleggingen in obligaties van de sterkste debiteuren.

Tegenover de zekerheid van een vaste rente staat echter wel een relatief laag rendement. Door in te spelen op onze rentevisie trachten wij op lange termijn toch een acceptabel rendement te behalen.

Voor het gedeelte van het vermogen waarmee meer risico gelopen mag worden en derhalve ook een (veel) hoger rendement mogelijk is, hanteert NLD Vermogensbeheer een gedegen en heldere beleggingsstijl. Wij investeren dit deel van uw vermogen in de beste ondernemingen, die wij via een uitgekiende methode voor onze cliënten selecteren. Daarbij hechten wij grote waarde aan de mogelijkheid om onze investeringen op ieder gewenst moment te kunnen verkopen (liquiditeit). Reden waarom wij ons richten op beursgenoteerde ondernemingen.

Typerend voor onze stijl is daarbij de combinatie van de zogenaamde “top down” en “bottom-up” methode. Op basis van macro-economische overwegingen bepalen wij de gewenste beleggingsmix op middellange termijn (tactische mix).

Binnen de categorie risicodragende beleggingen selecteren wij de aandelen op basis van fundamentele analyses. De timing op middellange termijn (tactische beleggingsbeleid) bepalen wij primair op basis van de uitkomsten van ons eigen waarderingsmodel. De timing op korte termijn baseren wij mede op de uitkomsten van technische analyses en sentimentsindicatoren.